NHO Mat og Drikke

Innhold

Enighet i forhandlingene på overenskomst for teknisk funksjonærer

Nyhet, Tariff

Publisert

Automasjon - mann som jobber med tekniske justeringer på et samlebånd

Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock Foto

8. og 9. oktober 2020 forhandlet FLT og NHO om revisjon av avtalen mellom FLT og NHO for Tekniske Funksjonærer. Partene er enige, og her finner du mer informasjon om hva de ble enige om.

Generelt tillegg

Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 per time gjeldende med virkning fra 1. mai 2020.
Lønnstilleggene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.

§ 2 Arbeidstid

Det er tatt inn et nytt punkt om timebank:
Bedrifter som har ordninger med fleksibel arbeidstid, bør ha rammer for pluss- og minustid.
Det er et felles ansvar å medvirke til at opparbeidet tid innenfor rammen av ordningen kan avspaseres.

Den nye teksten gir ingen forpliktelser for arbeidsgiver utover det som allerede gjelder i arbeidsmiljøloven, men påpeker at også den ansatte har et ansvar for å gjennomføre avspasering.

§ 3 Godtgjørelse for overtidsarbeid

Matpengene endres til kr 90,-.

Beløpet for matpenger er endret til kr 90,- i alle overenskomster.

§ 21 Opplæring, etter- og videreutdanning – Stipend til etter- og videreutdanning

FLT krevde også i år en økning i innbetalingene til fondet, men NHO avviste dette.

Utvalgsarbeid

Et utvalgsarbeid som ble igangsatt etter tariffrevisjonen i 2018 videreføres. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å få ferdigstilt arbeidet før dette årets forhandlinger.

Annet

Utover endringene i tariffavtalen, er vi er enige med FLT om å gjennomgå administrative rutiner knyttet til avtaleopprettelser. I tillegg planlegger vi noen felles læringsarenaer mellom FLT og NHO for å styrke det faglige samarbeidet.

Likelønn og likestilling

FLT og NHO er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering, og vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet.

FLT og NHO minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. FLT hadde mer omfattende krav til nye likestillingsbestemmelser. Etter forhandlingene ble løsningen å ta inn noe tekst fra frontfagsforhandlingene.

Omfangsbestemmelse

FLT hadde flere innspill og krav til avtalens omfangsbestemmelse. Det ble ikke gjort endringer i avtalens omfangsbestemmelse, men NHO vil ta et initiativ overfor LO for å diskutere omfangs-bestemmelser i et bredere perspektiv.

Avstemming

FLTs medlemmer vil stemme over forhandlingsresultatet. FLT har svarfrist den 11. november 2020.

NHO anbefaler å vente med lokale forhandlinger til ny tariffavtale er vedtatt. Dersom bedriften likevel ønsker å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger før 11. november, bør bedriften ta forbehold i protokollen om at resultatet av de lokale forhandlingene avhenger av at tariffavtalen blir vedtatt.

Dersom NHOs bedrifter ønsker å stemme nei til endringene, kan dette gjøres ved å sende en e-post til post@nho.no. Bedrifter som ikke aktivt stemmer nei anses for å godta forhandlingsresultatet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: