Innhold

Endringer i Standardoverenskomsten

Nyhet, Tariff

Publisert

En hånd som skriver under på et dokument

Foto: Pexels.com

19. og 20. oktober forhandlet NHO med Handel og Kontor om endringer i Standardoverenskomsten.

Handel og Kontor hadde mange og til dels utfordrende krav, blant annet knyttet til ytterligere innsyn i lønnsopplysninger, større forpliktelser for arbeidsgiver til å følge opp kompetanseutvikling samt forpliktelser for bedriftene knyttet til "det grønne skifte".

Resultatet av forhandlingene er følgende endringer i overenskomsten:

§ 12.5 Matpenger

Beløpet endres til kr 90,-.
Dette beløpet er endret tilsvarende i andre tariffavtaler.

Lønnsregulering

Det gis et generelt lønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 01.04.2020.
Dette er tilsvarende det generelle tillegget i frontfaget i år.

Nye garantilønnssatser fremgår av bilag 1 i tabellen under, og inkluderer det generelle tillegget.

Bilag 1 – Nye lønnssatser gjeldende fra 1. april 2020

Lønnssatsene er regulert i tråd med lønnsutviklingen innenfor avtaleområdet.

Last ned bilag 1 her.

Andre forhold

Handel og Kontor ønsket forsterket regulering av likestillingsarbeidet i bedriftene. Vi ønsket ikke å ta inn nye bestemmelser i avtalen, men har tatt inn følgende tekst i protokollen:

Likestilling

HK og NHO understreker viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. HK og NHO minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalgsarbeid

I og med at NHO ikke ønsket å imøtekomme HKs krav om endringer i lønnsbestemmelsene, ble vi enige om å arbeide sammen med HK for å gjennomgå lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalen før neste tariffoppgjør i 2022.

Det ble også satt ned et utvalg for å gjennomgå kompetanseutvikling i lys av bedriftenes behov og samfunnsutviklingen generelt, og hvordan man kan øke oppmerksomheten ytterligere rundt kompetanseutvikling i bedriftene. Dette arbeidet skal også være ferdig før tariffoppgjøret i 2022.

NHO vil selvsagt gå seriøst inn i utvalgsarbeidet med HK, men det ligger ingen forpliktelser til å gjøre endringer som følge av arbeidet.

Avstemming

HKs medlemmer skal stemme over resultatet innen 13. november.

De av NHOs medlemmer som ønsker å stemme NEI til resultatet, kan gjøre dette per e-post til forhandlinger@nho.no. Bedrifter som ikke avgir stemme anses for å ha godtatt resultatet.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger må ikke avsluttes før avtalen er vedtatt. NHO vil gi nærmere beskjed om dette.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: