Nye minstelønnssatser i Butikkoverenskomsten

I denne saken kan du lese mer om resultatet fra årets lønnsoppgjør mellom LO/Handel og Kontor og NHO og resultatets betydningen for Butikkoverenskomsten, herunder de nye minstelønnssatsene som gjelder fra 1. april og 1. mai. 2021.

(Denne saken ble sist oppdatert onsdag 12. mai 2021)

Til bedrifter som er bundet av Butikkoverenskomsten

Fra 1. april 2021 gjelder følgende:
Generelt tillegg og et ekstra tillegg

Som følge av mellomoppgjøret 2021 skal lønnen til alle medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten reguleres med til sammen kr 3,25 per time fra 1. april. (Det generelle tillegget på kr 2,25 per time og kr 1,- per time til overenskomster som konkret er nevnt i meklingsprotokollen)

Regulering av garantilønnssatsene

Butikkoverenskomstens garantilønnssatser reguleres med det samme beløpet (kr 3,25 per time) fra samme dato.

Fra 1. mai 2021 gjelder følgende:
Ytterligere regulering av garantilønnssatsene

I tråd med overenskomstens § 30.2 har Handel og Kontor og NHO også forhandlet om regulering av garantilønnssatsene gjeldende fra 1. mai. Det er enighet om å regulere alle satser (unntatt 16 og 17 år) med 2,6 %. De nye satsene fra 1. mai inkluderer kr 3,25 per time.

Last ned de nye garantilønnssatsene fra 1. april og 1. mai her. Ingen kan lønnes lavere enn avtalens gjeldende garantilønnssatser.

Ubekvemstillegg - fjerning av 12-timers regelen

Vi minner også om endringene i § 10 (Tillegg for ubekvem arbeidstid og betaling for vikariat) som ble avtalt under revisjonen av Butikkoverenskomsten i 2020. Det ble da avtalt at den såkalte "12-timers regelen" skulle falle bort fra 1. mai 2021. Tillegg for arbeid etter kl 18.00 mandag til fredag, og etter kl 13.00 på lørdager, skal derfor betales til alle medarbeidere, med unntak av ferievikarer. Det skal likevel ikke betales tillegg for sen arbeidstid for timer som det betales overtidstillegg for.

De to første setningene i 2. ledd ("Ordningen gjelder også deltidsansatte med en arbeidstid på mer enn 12 timer pr uke gjennomsnittsberegnet over en fireukers-periode. Ekstrahjelp med mer enn 12 timer den enkelte uke, omfattes også av ordningen") utgår fra 1.mai 2021. Tredje setning ("Ferievikarer omfattes ikke av ordningen") består.

Nøkkeltall fra tidligere oppgjør

Enighetsprotokoll fra oppgjøret 2020

Har du spørsmål kan du kontakte vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: