NHO Mat og Drikke

Innhold

Brudd i forhandlinger med NITO

Nyhet, Tariff

Publisert

Penger. Foto.

Foto: Øivind Haug

Det ble gjennomført forhandlinger med NITO 13. og 14. oktober 2020. Det var dessverre ikke mulig å oppnå enighet og NITO valgte å bryte forhandlingene.

 NITOs krav i forhandlingen var endring av virkeområdet for overenskomsten slik at NITO ville få forhandlingsrett for sine medlemmer i operatørstillinger. Kravet utfordrer det som i NHO-området tradisjonelt har vært grensen mellom funksjonær og operatør og vil kunne utløse en bredere diskusjon knyttet til vertikalisering av tariffavtaler. Det er NHOs tariffpolitiske standpunkt at vi ikke skal tillate eller delvis vertikalisering av tariffavtaler. Grensen mellom funksjonær og operatøravtaler er forhandlingsutvalgets syn noe som må vurderes i et bredere perspektiv enn det en tarifforhandling gir mulighet til.

Vi kommer tilbake med dato for mekling så snart denne foreligger.

Dersom dere velger å gjennomføre lokale forhandlinger før det foreligger en enighet mellom NITO og NHO så bør det i protokollen tas forbehold at det skal gjøres fradrag for eventuelle kostander som påløper i det sentrale oppgjøret.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: