NHO Mat og Drikke

Innhold

Streik hos annen bedrift – hva gjør vi i vår bedrift?

Mann som står og kikker ned i en stor dampkoker

Dersom streik hos en annen bedrift skaper sysselsettingsproblemer for din bedrift (de ansatte kan ikke sysselsettes på en rasjonell måte), kan din bedrift permittere. Foto: Elevate on Unsplash

Hvis en annen bedrift (eksempelvis en kunde, en underleverandør eller lignende) blir rammet av streik, må din bedrift ha en fortløpende dialog med denne bedriften, for eksempel når det gjelder omfanget av videre leveranser.

Det kan være at den andre bedriften ikke har kapasitet eller av andre grunner ikke kan motta eller levere det som er avtalt med din bedrift.

Nedenfor følger svar på spørsmål som vi opplever at ofte dukker opp når virksomheten selv ikke har ansatte som er tatt ut i streik, men virksomheten blir berørt av en streik som inntreffer i annen bedrift.

Svarene er hentet fra veiledningsheftet "Tariffoppgjøret og bedriften" som er utarbeidet av NHO

Kan bedriften permittere ansatte?

Dersom streik hos en annen bedrift skaper sysselsettingsproblemer for din bedrift (de ansatte kan ikke sysselsettes på en rasjonell måte), kan din bedrift permittere. I slike tilfeller gjelder ingen varslingsfrist, men bedriften må varsle så tidlig som mulig, jf. Hovedavtalens § 7-3 nr. 4.

Det er ikke anledning til å benytte betinget permittering når grunnlaget for permitteringen er streik i annen bedrift. Betinget permittering brukes kun ved streik i egen bedrift når det kan bli aktuelt å permittere ansatte som ikke tas ut i streik, jfr. Hovedavtalen § 7-5.

Du kan lese mer om reglene rundt denne typen permittering her

Kan min bedrift utføre oppdraget selv?

Dersom annen bedrift er i streik, kan din bedrift velge å benytte egne ansatte til å utføre arbeidet. For eksempel: Dersom de ansatte i en innleid resepsjonstjeneste streiker, kan bedriften selv overta resepsjonstjenesten med egne ansatte hvis dette er ønskelig. Dersom bedriftens transportør er i streik, kan bedriften overta transporten med egne ansatte eller bruke et annet transportselskap.

Kan min bedrift inngå avtale med andre om å overta oppdraget?

Dersom annen bedrift er i streik, kan din bedrift i utgangspunktet velge å få utført leveranser fra andre bedrifter som ikke er i streik. Dette kan for eksempel gjelde leveranser av råstoff, sikkerhetstjenester, mat eller transporttjenester.

Vi anbefaler imidlertid at din bedrift kontakter oss for bistand dersom denne problemstillingen blir aktuell, da NHOs vedtekter kan innebære en begrensning. Følgende står i vedtektenes §11-4:

«Under konflikt hos medlemmer av NHO, må ingen medlemmer handle mot NHOs, landsforeningenes eller de konfliktram mede medlemmers interesser.

Ingen medlemsbedrift må, uten tillatelse av NHO, overta utførelse av oppdrag som en konfliktrammet bedrift hadde påtatt seg før konflikten brøt ut.»

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: