Innhold

Forhandlings- og meklingsresultat, minstelønnssatser og lokale forhandlinger

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnstillegg, ramme og praktisk gjennomføring

Lønnstillegg

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 2,50 kr pr time til alle, og ytterligere kroner 2,00 pr time i lavlønnstillegg på overenskomstområdene som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Følgende av NHO Mat og Drikkes overenskomster er under 90 %-grensen og skal ha et samlet tillegg pr 1. april 2019 på kr 4,50 pr time:

Nr. 131 Egg- og fjærfe
Nr. 133 Baker og konditor
Nr. 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
Nr. 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til disse har vi medlemsbedrifter som er omfattet av andre avtaler som også ligger under 90 %-grensen, og derfor skal ha lavlønnstillegget. Dette er følgende avtaler:

Nr. 70. Butikkoverenskomsten – HK
Nr. 79. Riksavtalen – Hotell og restaurant

Ramme

Rammen for årets oppgjør anslås til 3,2 prosents årslønnsvekst. Elementene i rammen er som følger:

 • Overheng: 1,1 % (ettervirkning 2018)
 • Tarifftillegg: 0,8 % (generelt tillegg, lavlønnstillegg)
 • Glidning: 1,3 % (lokale forhandlinger/justeringer)
 • Sum: 3,2 %

Her finner du meklingsprotokollen med LO

Her finner du meklingsprotokollen med YS 

Gjennomføring av lønnsreguleringene

Lønnsreguleringer som følge av det sentrale oppgjøret skal skje med virkning fra 1. april 2019. (Alle kronebeløp gjelder for arbeidstid 37,5 timer per uke).

Medarbeidere som har sluttet før dagens vedtakelse, har ikke krav på lønnsregulering og etterbetaling fra 1. april. Det samme gjelder medarbeidere som ble ansatt etter 1. april, med mindre disse er lønnet lavere enn nye minste- eller normallønnssatser i den aktuelle overenskomsten. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for arbeid utført før vedtakelsen (23. april 2019).

Det skal ikke iverksettes lokale forhandlinger før vedtakelse av oppgjøret 23. april 2019.

Lønnsoppgjøret 2019

Nye minstelønnssatser i NNN-avtalene

I overenskomstene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er det en garantilønnsbestemmelse om regulering av minstelønnssatsene. Det ble bestemt i fellesprotokoll av 15. mars 2019 at ny minstelønnssats fra 1. april 2019 økes med kr 3,00. Det betyr at minstelønnssatsen går fra 180,70 pr time til 183,70 pr time. Dette gjelder for alle overenskomster mellom NNN og NHO Mat og Drikke.
Dette gjelder kun for bedrifter som er omfattet av tariffavtaler med NNN.

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsreguleringer i de enkelte overenskomstene

Klikk på den enkelte overenskomsten for å se tillegg og reguleringer:

NNN overenskomstene:

Fellesforbundet

Fagforbundet

NML

Andre aktuelle overenskomster

Tekniske funksjonærer-FLT - overenskomst nr 198

Det er gitt et generelt tillegg på 2,50 kr pr time.

Butikkoverenskomsten-HK - overenskomst nr 70
Riksavtalen - Hotell og Restaurant - overenskomst nr 79

Det er gitt generelt tillegg på 2,50 kr pr time til alle, og ytterligere kroner 2,00 pr time i lavlønnstillegg – satsene i overenskomstene reguleres tilsvarende (altså med 4,50 kr pr time)

Riksavtalens minstelønnssatser er også justert med et eget garantitillegg.

Overenskomster som ikke er omfattet av lønnsoppgjøret

 • Funksjonæravtalen - NML - overenskomst nr 545
 • Hovedavtale Naturviterne – 290
 • Hovedavtale Veterinærer – 572
 • Arbeidslederavtalen-FLT - overenskomst nr 199
 • Funksjonæravtalen-Negotia - overenskomst nr 208
 • Salgsfunksjonærer YS/Negotia - overenskomst nr 211
 • Lederavtalen - overenskomst nr 269

Disse overenskomstene var ikke omfattet av lønnsoppgjøret, og får derfor ingen sentrale tillegg.

All lønnsregulering skjer i lokale forhandlinger.

Ikke nøl med å ta kontakt med spørsmål i forbindelse med den praktiske gjennomføringen

Gruppebilde av advokatene i NHO Mat og Drikke

Fra venstre: Jørgen Wille, Line Solhaug, Caroline L. Weedon Heide, Nikolai Astrup Westlie, Anne Brit Slettebø, Anne Løken, Camilla Schrader Roander og Trine Lise Elmholt Berget. Foto: Moment Studio

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: