NHO Mat og Drikke

Innhold

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Nyhet, Tariff

Publisert

Skogen Lund og Gabrielsen tar hverandre i hånden.

Med dette håndtrykket er tariffoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund utveksler sine respektive krav i tarifforhandlingene. Det er knyttet stor spenning til hva NHO og LO kommer frem til i spørsmålet om AFP, tjenestepensjon og hva Norsk Industri og Fellesforbundet kommer frem til i spørsmålet om reise, kost og losji.

Mandag 12. mars overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

• 12. mars: Kravoverlevering
• 13. mars: Forhandlingene starter
• 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene og LO varsler plassoppsigelse
• 3. april: Mekling(ved brudd) og LO varsler plassfratredelse/streikeuttak
• 8. april: Enighet om et anbefalt meklingsforslag, ELLER meklingsforslaget forkastes: STREIK.

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS er omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Forhandlingene starter tirsdag 13. mars, med forhandlingsfrist torsdag 22. mars. Det er flere krevende temaer i årets oppgjør, og det er derfor stor sannsynlighet for at oppgjøret vil ende i brudd og påfølgende mekling. En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning lørdag 7. april kl 24:00. En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

Les også: Dette er NHOs forhandlingsposisjon 

Forbundsvise tilpasninger

Som en del av det samordnede oppgjøret vil det bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. - 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang, og det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp her. Dersom partene ikke blir enige, videreføres dagens bestemmelser uendret.

Dersom det blir endringer i de forbundsvise forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

Lønnsoppgjøret for NHO Mat og Drikke

For NHO Mat og Drikke betyr valg av oppgjørsform at vi både deltar i NHOs sentrale forhandlingsutvalg samt at vi skal ha forbundsvise sløyfeforhandlinger med henholdsvis NNN, Fellesforbundet, Fagforbundet, Handel og Kontor, Negotia og FLT.

De arbeidstakerorganisasjonene som ikke er med i LO eller YS, forhandler NHO Mat og Drikke med senere på våren som om det er et vanlig hovedoppgjør.

Forberedelser i tariffbundne bedrifter innen 23. mars: Betinget permitteringsvarsel

Vi gjør allerede nå oppmerksom på at dersom forhandlingene ender i brudd og mekling, må bedriftene før påske (senest fredag 23. mars) drøfte og varsle om betinget permittering, slik at man unngår lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte dersom kolleger er i streik.

Vi vil sende nærmere informasjon om dette dersom det blir brudd i forhandlingene med LO og YS 22. mars. Dersom det skal gjennomføres permitteringer må dette drøftes med de tillitsvalgte. Det må settes opp protokoll og de ansatte må orienteres. Varselet kan gis ved oppslag på bedriften. Blir streiken en realitet kan bedriften permittere ansatte samtidig med at en eventuell streik starter.

Som en del av forberedelsene anbefaler å lese heftet Tariffoppgjøret og bedriften

Les mer om permittering på grunn av streik på Arbinn 

Her finner du alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret 2018

Noen viktige begreper å kjenne til:

Plassoppsigelse

Plassoppsigelsen er et varsel om at konflikt kan bryte ut hvis mekling ikke lykkes, og den må leveres motparten og riksmekleren senest 14 dager før en konflikt kan settes i verk.
Vanligvis vil et fagforbund si opp plassene for alle medlemmene som er omfattet av den tariffavtalen det forhandles om. På et senere stadium må det leveres varsel om iverksetting av konflikt – såkalt plassfratredelse.

Plassfratredelse

Kalles også varsel om iverksetting av arbeidskonflikt (streik eller lockout), og er en del av den prosedyre som er nødvendig før en slik konflikt iverksettes. Plassfratredelsen varsler plassoppsigelsens endelige omfang og er en spesifisert oversikt over hvilke av de medlemmene man har sagt opp plassene for som vil bli tatt ut i streik fra start. Varsel om plassfratredelse må leveres fire dager før en streik settes i verk. Ønsker man senere å ta ut flere av de medlemmene man har sagt opp plassene for i streik, kan dette gjøres med et nytt varsel om plassfratredelse/ iverksetting - med ny fire dagers frist.

(Tilbake til toppen)

 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: