NHO Mat og Drikke

Innhold

Tariffoppgjøret 2017 er gjennomført

Nyhet, Tariff

Publisert

Håndtrykk

Forhandlingsresultatet for tariffoppgjøret 2017 er vedtatt av partene, og lokale forhandlinger kan starte.

Etter enighet mellom NHO på den ene siden og LO og YS på den andre ble det i år enighet om et generelt tillegg på kr 0,50 pr time.

For bedrifter som er omfattet av overenskomster som ligger under 90 prosent av industrigjennomsnittet skal det gis ytterligere kr 1,50 pr time, totalt kr 2,- pr time. I vår portefølje vil dette være aktuelt for overenskomsten for egg- og fjørfe, overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter og overenskomsten for jordbruk og gartneri.

"Rammen"

Årslønnsveksten består av tre hovedelement som utgjør den såkalte rammen.
Det første elementet er overhenget som er effekten i år av fjorårets oppgjør. Dersom det ikke hadde blitt gitt noe tillegg i år ville årets vekst vært tilsvarende overhenget fra i fjor. Årets overheng er på 1,1 prosent.

Neste element er årets tillegg, tarifftilleggene. Disse var som nevnt ovenfor på hhv kr 0,50 og kr 1,50 pr time. Denne kostnaden er beregnet til 0,3 prosent.
Det siste elementet, og viktigst for mange, er glidningen, dvs. kostnadene ved tillegg som ikke er gitt sentralt, og vi snakker da fortrinnsvis om kostnadene som de lokale forhandlingene medfører. Glidningen ble i år anslått til å utgjøre 1,0 prosent av rammen.

Dette betyr at årets ramme totalt er på 2,4 prosent. Årslønnsvekst definerer forskjellen på gjennomsnittslønnen fra et år til et annet og er ikke det samme som den konkrete regulering, nivåheving, som foregår til en bestemt dato i den enkelte bedrift, etter lokale forhandlinger.

Garantilønn i NNN-avtalene

I samtlige tariffavtaler NHO Mat og Drikke har med Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har vi en bestemmelse om automatisk regulering av minstelønnssatsen, som sier at den skal utgjøre 85 prosent av gjennomsnittet i mat- og drikkeindustrien. I år økte satsen med kr 3,60 pr time fra kr 173,10 til kr 176,70.
Dette gjelder kun NNN-avtalene, IKKE avtalene med Fellesforbundet, Fagforbundet, DNV, NML eller andre fagforeninger vi har avtaler med.

Nye lønnssatser og tabeller

NHO Mat og Drikke har kommet til enighet med Fagforbundet om en ny minstelønnstabell for dyrepleiere og klinikkassistenter.
Med Fellesforbundet har vi laget en minstelønnstabell på overenskomsten for jordbruk og gartneri og en ny akkordtabell for overenskomsten på naturbruk.

Butikkoverenskomsten ble i år hevet med det generelle tillegget på kr 0,50 samt et ytterligere tillegg på kr 1,50, totalt kr 2,- per time. Garantilønnssatsene og alle individuelle lønninger for medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten skal derfor reguleres med kr 2,- per time/kr 325,- per måned fra 1. april 2017.

Butikkoverenskomstens garantiordning medfører at garantisatsene reguleres ytterligere opp pr 1. mai.

Enighet i lønnsforhandlingene mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO Mat og Drikke

Partene er enige om at det ikke gis sentrale tillegg i år, men at det i alle klinikker skal gjennomføres lokale forhandlinger om lønnstillegg mellom klinikken og de tillitsvalgte for DNV.

Lokale lønnsforhandlinger er en sentral del av et ansvarlig lønnsoppgjør i klinikksektoren, og avgjørende for at ansatte veterinærer skal få riktig lønnsøkning over tid. 
De lokale forhandlingene skal gjennomføres på basis av overenskomsten, og med utgangspunkt i den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. 
 
Her finner du forhandlingsprotokollen fra mellomoppgjøret mellom DNV og NHO Mat og Drikke i 2017. 
 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: