Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

Publisert

værneklær

(Illustrasjonsfoto) Foto: Sven Erik Knoff.

Dette trenger du å vite om Arbeidstilsynets prioriteringer i 2022. Du finner lenke i denne saken videre til Arbeidstilsynets nettsider.

Hovedoverskriftene for arbeidstilsynets prioriteringer i 2022 er:
  • Forhindre arbeidsrelatert sykdom og skade.
  • IA samarbeid for bedre arbeidsmiljø.
  • Innsats for seriøse og anstendige arbeidsplasser.
  • Tverretatelig samarbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Innsats for seriøse og anstendige arbeidsplasser

I 2022 er det verdt å merke seg at Arbeidstilsynet særlig vil rette sin innsats mot uanstendig lavt lønnsnivå i allmenngjorte bransjer – altså bransjer med minstelønn - samt ulovlig innleie og utleie. 

Arbeidsmiljø

En viktig oppgave for Arbeidstilsynet er å følge opp at virksomhetene ivaretar ansvaret de har for eget arbeidsmiljø. Virksomhetene skal arbeide systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å bidra til å hindre at ansatte blir utsatt for sykdom, skade og uforsvarlige arbeidsforhold i jobben.

IA-samarbeid

Arbeidstilsynet skal i 2022 prioritere Arbeidsmiljøsatsingen med full styrke. Arbeidsmiljøsatsingen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet, hvor hensikten er å bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende med eget arbeidsmiljø.

Arbeidslivskriminalitet

For å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skal Arbeidstilsynet videreføre det tette samarbeidet med NAV, politiet og Skatteetaten. Felles innsats og virkemiddelbruk er viktig for å oppnå størst mulig effekt.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: