NHO Mat og Drikke

Innhold

  • NHO Mat og Drikke
  • Tolkning av hvilke medarbeidere som defineres som nøkkelpersonell

Unntak for nøkkelpersonell

Kontroll utføres av Mattilsynet på et gatekjøkken

Foto: Mattilsynet

Etter reglene om karantene ved ankomst til Norge gis det adgang til å gjøre unntak for nøkkelpersonell. Bedriftene må strengt tolke hvilke funksjoner det gjelder. Regler om karantene etter nærkontakt med smittet person og unntak for nøkkelpersonell fra dette, er gitt i en annen forskrift og beskrives ikke her.

(Denne saken er sist oppdatert fredag 27. mars 2020)

Helsedirektoratet fattet 12. mars 2020 blant annet vedtak om karantene for alle som ankommer Norge etter utenlandsreiser 14 dager etter ankomst. Direktoratet uttaler samtidig at «Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner».

Den 24. mars publiserte regjeringen et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, som gir veiledning til forskriften om karantene ved ankomst.
Det skal gjøres en konkret vurdering av om vilkårene for unntak er tilstede i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen skal avklares med ledelsen i virksomheten, men krever ikke vedtak om dispensasjon fra noen instans.

Listen over samfunnskritiske funksjoner finner du her

Forsvarlig drift er ikke det samme som normal drift. Dersom virksomheten er i tvil om hva som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, kan man kontakte sitt aktuelle departement for avklaring.

I tillegg til at virksomheten skal ha en samfunnskritisk funksjon, må de aktuelle personenes arbeid være strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift.
Den som faller inn under unntaket må kunne godtgjøre at vilkårene for unntak er oppfylt. Videre skal de som omfattes av unntaket, så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre personer.

FHIs veileder gir råd om hvordan bedriftene kan avgjøre hvem som kan unntas fra reglene.

Unntaket gjelder kun for reise til og fra arbeid og på arbeidsstedet.

Du kan lese rundskrivet her.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: