Likviditetskrisen: - Den største jobben gjenstår

Nyhet, Korona

Publisert

Grønne planter som vokser opp fra en bunke med mynter

Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet iverksatt tiltak for å motvirke likviditetsskvisen små og mellomstore bedrifter opplever som følge av koronakrisen.

Regjeringen utnytter blant annet handlingsrommet statsstøttereglene for å lette tilgangen på likviditet og bidra til igangsettelse av nye prosjekter.

-Det er bra at regjeringen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er på banen med tiltak, men den største jobben med å sikre arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping gjenstår, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, som understreker at bedrifter som helt eller delvis har stengt ned har faste kostnader som forfaller, men ingen inntekter, nå nærmer seg en kritisk situasjon. 

- Det er avgjørende at regjeringen snarest presenterer en kraftfull pakke som bidrar til at ingen bedrifter som var sunne før koronakrisen inntraff er konkurs når situasjonen normaliserer seg, sier Brubakk. – Mange bedriftsledere trenger nå en klar melding fra regjeringen om at myndighetene forstår at mangfoldet i næringslivet nå står og faller på hva som gjøres for å sikre at hjulene kommer i gang igjen når smittevernsituasjonen tillater det, understreker han.

Samtidig er Innovasjon Norges tiltak akkurat det NHO Mat og Drikke har foreslått som et av virkemidlene for å bidra til å lette situasjonen med akutt likviditetsskvis.

- Mindre bedrifter som er leverandører til hoteller, restauranter, kantiner, utelivet og storhusholdning er spesielt utsatt for likviditetsproblemer, og det er avgjørende at disse bedriftene får hjelp til å komme seg gjennom krisen, fremholder Brubakk.

Innovasjon Norges SMB-tiltak

Rentene på Innovasjon Norges lavrisikolån settes ned med 1 pst. Renten på risikolån reduseres med 1,25 pst. Innovasjon Norge øker i tillegg oppstartslånene fra 1,5 til to millioner kroner uten å stille krav til kausjon eller egenkapital. I tillegg blir det enklere å søke om utsatte avdrag på eksisterende lån. Søknadsprosedyrene for å søke lån og tilskudd er forenklet. Tilskuddssatsene på kommersialiseringstilskudd øker. Det samme gjør dekningsgraden på interne kostnader i prosjekter, inkludert lønn. Samtidig forenkles og kuttes saksbehandlingstiden på nye søknader om lån og tilskudd. Her kan du lese mer om Innovasjon Norges SMB-tiltak.

Forskningsrådets SMB-tiltak

Forskningsrådet har forenklet og kuttet behandlingstiden for søknader til innovasjonsprosjekter og søknader til SkatteFUNN. Formålet er å stimulere til innovasjonsaktiviteter som bedriftene kan få vanskeligheter med å gjennomføre på grunn av inntektsfall og likviditetsproblemer som følge av krisen. Her kan du lese mer om Forskningsrådets SMB-tiltak.

- Det er positivt at Forskningsrådet innretter sine ordninger og virkemidler for å motvirke de alvorlige konsekvensene koronakrisen har på næringslivet. Mat- og drikkenæringen er preget av høy innovasjonskraft og stor gründervirksomhet, og det er et viktig bidrag til mat- og drikkenæringens langsiktige konkurransekraft at disse satsingene og innovasjonene kommer seg helskinnet gjennom krisesituasjonen vi nå er i, avslutter Brubakk.

Se Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding her.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: