NHO Mat og Drikke

Innhold

Smittevernveileder for grøntsektoren på plass

Nyhet, Tilsyn og regelverk

Publisert

Forsiden på veilederen

Foto: Mattilsynet

– Det er bra at veilederen nå er på plass. Likevel mener vi at deler av veilederen setter uforholdsmessige begrensninger for matproduksjon, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke har bidratt med innspill til Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet som ble publisert 14. mai på Mattilsynets nettsider.

Avhengig av utenlandsk sesongarbeidskraft

Den norske verdikjeden for mat er avhengig av tilgang på utenlandsk sesongarbeidskraft. Dette gjelder både for primærproduksjonen og videre foredling. For godt smittevern for arbeidere innen frukt- og grøntproduksjon er det utarbeidet en egen veileder som gir relevante råd og informasjon for arbeidet i denne sektoren.

Et eget avsnitt beskriver hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres av friske sesongarbeidere uten symptomer på covid-19 i reisekaranteneperioden. Smittevernveilederen beskriver at sesongarbeidere i reisekarantenen ikke skal håndtere spiseklare næringsmidler som omsettes innen to til tre dager etter høsting eller produksjon, slik som bær og salat. Veilederen legger som premiss at en person i innreisekarantene har ukjent smittestatus.

- NHO Mat og Drikke er uenige i at det skal spesifiseres at arbeid utført av personer i innreisekarantene ikke kan håndtere spiseklar mat, sier Sletnes. Han forklarer videre at formuleringen bidrar til usikkerhet med hensyn til mattrygghet, også i andre deler av næringen, da den kan misforstås slik at mat kan være smittevei for koronavirus.
- Dette er i strid med det både WHO, norske og europeiske mat- og helsemyndigheter har sagt helt fra starten av virusutbruddet. Det er ingenting  som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, sier han.

En selvfølge at syke ikke deltar i produksjonen

Veiledningen skal bidra til å unngå smitte mellom mennesker. Den skal ikke sette uforholdsmessige begrensninger for matproduksjon, som igjen bidrar til usikkerhet for mattrygghet. Det er nå, som før, en selvfølge at medarbeidere som er syke uansett ikke deltar i produksjonen eller håndterer mat på annen måte. Dette er regulert i regelverk for hygienisk produksjon. Det settes også som forutsetning at utenlandske sesongarbeidere i reisekarantenetiden etterlever de øvrige bestemmelsene om å unngå nærkontakt både under arbeid, på reise til og fra arbeidssted, og under innkvartering.

Den nye smittevernveilederen finner du på Mattilsynets nettside

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: