NHO Mat og Drikke

Innhold

Koronaforskriften: Disse kan nå unntas fra ankomstkarantenen

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Mann som holder en plakat der det står: Stay home if you are sick #covid19

Foto: cottonbro from Pexels

Den 22. juni ble det vedtatt en ny forskrift om endring i Covid-19-forskriften. Endringen innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-området til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra ankomstkarantenen dersom de tester negativt på SARS-CoV-2.

Det er ikke nødvendig å teste de som allerede faller innenfor unntaket fra ankomstkarantene i Covid-19-forskriften § 5a for visse land og områder i Norden.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, må personen være i karantene.

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både på arbeid og fritid.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem. Vi anbefaler å ta kontakt med den aktuelle kommune, og eventuelt søke råd hos bedriftshelsetjenesten, dersom det er aktuelt å teste arbeidstakere eller personer som skal utføre oppdrag for bedriften.

I en del tilfeller vil det være mulig å tilrettelegge for arbeid under karantene uten å benytte dette unntaket. Dette beror på en risikovurdering av forholdene på den enkelte arbeidsplass, og om smittevernhensyn kan ivaretas i tilstrekkelig grad. Vi anbefaler at du kontakter oss for nærmere veiledning dersom det er aktuelt med arbeid under karantene uten å benytte testing i henhold til endring av 22. juni, eller andre unntak fra bestemmelsene om ankomstkarantene.

Her finner du hele Covid-19-forskriften

Her finner du forskriften om endring i Covid-19-forskriften

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: