Korona-utbruddet: Hjelp til medlemsbedrifter - Hva gjelder nå?

Bilde av verdenskart i to hender

Foto: Stockpic fra Pixabay

Er du medlem i NHO Mat og Drikke og har spørsmål eller trenger råd knyttet til din bedrift i forbindelse med korona-utbruddet? Vi vil prøve å hjelpe deg. Sist oppdatert med hva som gjelder fra 01. oktober 2021.

Denne saken er sist oppdatert fredag 01. oktober 2021, og oppdaterers fortløpende.

Vi har gjennom Covid-19-pandemien fått mange henvendelser fra våre medlemsbedrifter om ulike utfordringer knyttet til korona-viruset og tiltak som er iverksatt av myndighetene. Vårt mål har vært og er fortsatt å hjelpe så mange medlemmer som mulig og vi skal gjøre vårt beste for å svare og veilede dere.

NHO Mat og Drikkes advokattelefon 23 08 86 99 og e-post advokat@nhomd.no er bemannet hele døgnet. 

Generelt ber vi om at alle medlemmer følger de råd og tiltak som nasjonale og kommunale myndigheter har iverksatt. 

Du finner nyttig informasjon på Helsedirektoratets nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. 

Disse ordningene er forlenget frem til 01. november 2021:

  • Sykepenger: Rett til sykepenger ved fravær på grunn av covid-19, eller mistanke om slik sykdom.
  • Omsorgspenger: Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • Omsorgspenger: Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Omsorgspenger: Rett til omsorgspenger utover kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp i tilfeller hvor barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, eller når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.
  • Permittering og dagpenger: Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og den korresponderende perioden permitterte kan få dagpenger er ubegrenset for permitteringer før 1. juli 2021, såfremt de alminnelige vilkårene for permittering er oppfylt. Lønnsplikten gjeninntrer senest 1. november 2021 for disse permitteringene.

Disse ordningene opphørte 01. oktober 2021:

  • Sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien er redusert fra 16 til 3 dager. Fra 1. oktober 2021 vil arbeidsgiverperioden ved sykdom igjen være 16 dager.
  • Kompensasjon for utestengte arbeidstakere: Kompensasjonsordningen for arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene utløper 1. oktober 2021.

Les mer om lovendringer på arbeidsgiverportalen Arbinn

Informasjonen under om samfunnskritisk virksomhet, nøkkelpersonell og mattilsynet ble lagt ut av NHO Mat og Drikke før Norge gjenåpnet.

Samfunnskritisk virksomhet og nøkkelpersonell
NHO har laget en mal for egenerklæring til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon som trenger unntak fra karanteneplikten eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten. 

Mer informasjon og mal finner du på Arbinn.

Justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner m.v.

Informasjon fra Mattilsynet

Mattilsynet har samlet nyttig informasjon om spørsmål knyttet til produksjon av næringsmidler, dyrehold og drikkevann: 

Til næringsmiddelvirksomheter om koronavirus
Smittevernveileder om dyrking frukt, bær, grønnsaker og potet
Til veterinærer om koronavirus
Til produksjonsdyr- og hesteeiere om koronavirus
Til forbrukere om koronavirus

Slik jobber Mattilsynet under koronautbruddet.

Ytterligere råd og veiledning

Sjekk Arbinn dersom du har andre spørsmål knyttet til koronautbruddet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: