NHO Mat og Drikke

Innhold

Korona-utbruddet: Hjelp til medlemsbedrifter

Bilde av verdenskart i to hender

Foto: Stockpic fra Pixabay

Er du medlem i NHO Mat og Drikke og har spørsmål eller trenger råd knyttet til din bedrift i forbindelse med korona-viruset? Vi vil prøve å hjelpe deg. Saken oppdateres fortløpende.

Denne saken er sist oppdatert onsdag 22. juni 2020, og oppdaterers fortløpende.

På denne siden finner du informasjon om følgende:

  1. Kompensasjonsordning
  2. Samfunnskritisk virksomhet
  3. Informasjon fra DSB om produksjon ved alvorlige hendelser
  4. Informasjon fra Mattilsynet
  5. Utstyr til smittevern
  6. Spørsmål og svar fra NHOs advokater
  7. NAVs tjenester
  8. Matsentralene

Vi får mange henvendelser fra våre medlemsbedrifter om ulike utfordringer knyttet til korona-viruset og tiltak som er iverksatt av myndighetene. Vårt mål er å hjelpe så mange medlemmer som mulig og vi skal gjøre vårt beste for å svare og veilede dere.

Generelt ber vi om at alle medlemmer følger de råd og tiltak som nasjonale og kommunale myndigheter har iverksatt. 

Du finner informasjon på Helsedirektoratets nettsider og på helsenorge.no

Har din bedrift en konkret utfordring i forbindelse med korona-utbruddet?

Fortell oss hvordan tiltakene fra myndighetene påvirker din bedrift, så bringer vi dette videre til de rette beslutningstakerne.

Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet er nå åpnet.  Her finner du spørsmål og svar om ordningen.

Samfunnskritisk virksomhet og nøkkelpersonell

Bedriftens virksomhetsledelse gis adgang til å gjøre unntak fra karantenebestemmelser for eget nøkkelpersonell. Bedriftene må strengt tolke hvilke funksjoner det gjelder. Her kan du lese mer om unntaket.  

22. juni 2020 kom det endringer i karantenebestemmelsene. Les mer om dette her.

Folkehelseinstituttet har laget råd for arbeidsplasser ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner. 

Her kan du lese mer om hvordan utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forslvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak fra bortvisningsforskriften og dermed unngå karantene. 

Helse- og omsorgsdepartementet har laget en mal til brev fra virksomheter om bekreftelse på arbeidsforhold i kritisk samfunnssektor for de som trenger fortsatt tilbud i skole/barnehage.

Kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Det er utarbeidet en veileder som skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner. Les mer om veilederen her

Informasjon fra DSB

DSB har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten. Denne og mer finner du på DSBs nettsider.

Informasjon fra Mattilsynet

Mattilsynet har samlet nyttig informasjon om spørsmål knyttet til produksjon av næringsmidler, dyrehold og drikkevann: 

Mattilsynets oversiktsside om utbrudd av koronavirus 
Til næringsmiddelvirksomheter om koronavirus
Til veterinærer om koronavirus
Til produksjonsdyr- og hesteeiere om koronavirus
Til forbrukere om koronavirus

Her finner du informasjon om hvordan Mattilsynet jobber med koronavirusutbruddet.

Mattilsynet har også døgnbemannet denne epost-adressen: korona@mattilsynet.no 

Utstyr til smittevern

Mat– og drikkeprodusenter innehar en samfunnskritisk rolle. Disse bedriftene skal kun gi fra seg utstyr dersom de har et nødvendig lager for sikker matproduksjon i en tilstrekkelig periode.

Spørsmål og svar fra NHOs advokater

NHOs advokater har utarbeidet svar på en rekke spørsmål om blant annet permittering, sykepenger, reise, karantene og arbeidstid.

NHO Service og Handel har sammen med renholdsbransjen laget en veileder for hygienetiltak på arbeidsplassen. Veilederen er i .pdf-format og kan lastes ned her.

Det er utarbeidet en plakt på fire ulike språk, (norsk, engelsk, tysk og polsk) med råd for godsterminaler. Plakaten finner du her. Den kan lastes ned, printes ut og henges opp der det måtte passe.

Her får du råd om smitteverntiltak og hvordan du risikovurderer arbeidsplassen.

NHOs nettsider finner du til en hver tid siste nytt om situasjonen og hvordan enkeltbedrifter og norsk næringsliv kan håndtere utfordringene knyttet til utbruddet. 

Her har NHO laget en oversikt over alle tiltakene som har kommet for bedrifter. Oversikten oppdateres fortløpende.

NAVs tjenester

NAV opplever svært stor pågang fra arbeidsgivere og ansatte som trenger bistand og veiledning. Bruk digitale informasjonskanaler så langt det er mulig. Se oversikt.

Vanligvis betaler arbeidsgiveren sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av et sykefravær. For sykefravær som skyldes korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV, og du kan søke om denne refusjonen her.

Er du medlem i NHO Mat og Drikke og har andre spørsmål knyttet til rollen som arbeidsgiver kan du enten ta kontakt med NHO Mat og Drikkes advokater direkte på advokat@nhomd.no eller telefon 23 08 86 99, ta kontakt via chat på Arbinn.no eller telefon 23 08 84 40.

Andre henvendelser kan rettes til firmapost@nhomd.no med "Koronasituasjon" i emnefeltet. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe dere så godt som mulig, men siden situasjonen utvikler seg kontinuerlig, vil vi ikke ha full oversikt og innsikt til enhver tid.

Matsentralene

Bedrifter som under korona-utbruddet opplever en større opphopning av overskuddsmat, kan levere dette til matsentralene for å unngå omfattende kasting av mat i denne spesielle situasjonen. Les mer om dette på Matvetts nettsider.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: