NHO Mat og Drikke

Innhold

Politisk demonstrasjonsstreik 15. november

Nyhet, Tariff

Publisert

#205

Fotograf: Norsk Lokomotivmannsforbund

LO har varslet NHO om en planlagt politisk demonstrasjonsstreik mot bemanningsbransjen onsdag 15. november kl. 13.00 -15.30

Den 2.oktober varslet Oslo Bygningsarbeiderforening med flere en politisk demonstrasjonsaksjon 15. november. NHO reagerte på dette, og mente aksjonen var tariffstridig fordi den var varslet av underordnet forening/avdeling som ikke er tariffpart. Den 7. november valgte LO å varsle NHO om aksjonen. Aksjonen er derfor varslet av en tariffpart og NHO bestrider ikke lenger lovligheten.

Slik forholder du deg dersom lokalt tillitsvalgte ved din bedrift varsler om deltakelse i aksjonen:

  • De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen og senest to dager i forkant.
  • Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.
  • Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.
  • Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.
  • Det er kun i det varslede tidsrommet for streiken at ansatte kan forlate arbeidsplassen, hvis ikke annet er avtalt.

Dette mener NHO: Innleie - forbud er feil vei å gå

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: