Rapport fra NTNU: Arbeidsgivere og arbeidsinkludering

Ringer i Vannet – et bidrag til økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Sammendrag

Det er bred politisk enighet om at funksjonshemmetes tilknytning til arbeidslivet er svakere enn ønskelig. I følge OECD (2009) kommer vi middelmådig ut sammenlignet med andre land, og vi ligger lavest i Norden. Dette er uventet fordi land med generelt høy sysselsetting og mange aktive arbeidsmarkedstiltak, slik som Norge, ellers kommer klart bedre ut. Det er uklart hvorfor vi ikke kommer bedre ut, men noen som har sammenlignet ulike lands politikk har pekt på at Norge i liten grad har rettet fokus eller krav mot arbeidsgivere (Econ 2006, Halvorsen og Hvinden 2011). Innsatsen har snarere vært rettet mot tiltaksapparatet og kvalifisering av de som står utenfor. Nå kan en med en viss rett hevde at avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er et høyt profilert tiltak for å bringe partene i arbeidslivet, herunder arbeidsgiverne,
sterkere inn. Særlig er delmål 2 om å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne relevant. Evalueringene av avtalen (Ose mfl. 2009; 2013) peker imidlertid på at selv om mange bedrifter gjør en del for å hindre utstøting av ansatte som erverver nedsatt funksjonsevne, er det knapt noen aktivitet for å legge til rette for rekruttering.

Det er i et slikt lys en bør se et initiativ fra NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) kalt Ringer i Vannet (RiV). Det retter seg nettopp mot rekruttering av målgruppen for IA-avtalens delmål 2.

Initiativet ble lansert i 2012 og med planlagt varighet ut 2018. Kjernen er en metodikk for samarbeid mellom NHO-bedrifter og bedrifter som arrangerer aktive arbeidsmarkedstiltak, med sikte på at NHO-bedriftene skal rekruttere flere som er på tiltak. Omtrent 1900 NHO-bedrifter har så langt inngått avtale med Ringer i Vannet (RiV-bedrifter), i tillegg til om lag 100 tiltaksarrangører (medlemmer av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, AI-bedrifter). Metodikken beskrives som en rekrutteringsstrategi som tar utgangspunkt i bedriftenes behov, med tett oppfølging før, under og etter ansettelse, og med en fast kontaktperson i AI-bedriften. Målgruppen er i praksis personer på tiltak i AI-bedriftene. De kan ha nedsatt funksjonsevne eller nedsatt arbeidsevne av andre grunner. 

Formålet for rapporten er å analysere arbeidet som gjøres gjennom Ringer i Vannet. Studien er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og skal svare på problemstillinger som kan ordnes i to overordnete spørsmål:

  1. Hvordan utformes metodikken i praksis og hva er erfaringene med bruken av den?
  2. I hvor stor grad fremmer Ringer i Vannet overganger fra tiltak til jobb? Se kapittel 1 for detaljer.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: