Fikk fast jobb på Bakehuset Nord-Norge etter unikt samarbeid

Publisert

Ansatte i Bakehuset NordNorge

Her er alle gode hjelpere samlet, representanter fra tiltaksbedriften, fra NAV, daglig leder og den nye medarbeideren. Foto: Janne Krohn-Hansen.

Kjell Ivar Krogstad fra Svolvær og bedriften Bakehuset Nord-Norge ble tirsdag hedret av både NAV Lofo­ten, LIAS og NHO Service og Handel. Prosjektet Ringer i vannet var nøkkelen til suksessen.

Fakta om Ringer i Vannet:

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Det tas utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar. Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Daglig leder Kris­tin Sandvoll ved Bakehuset Nord-Norge i Svolvær og ansatt Kjell Ivar Krogstad ble gjort skikkelig stas på tirsdag 13. februar av både NHO Service og Handel ved regionansvarlig Janne Krohn-Hansen fra Trondheim, NAV Lofoten ved leder Gunn Varberg Blandford og LIAS med administrerende direktør Odd Magne Steffensen i LIAS Svolvær og tilrettelegger Bengt Klevstad i LIAS på Lek­nes.

Kjell Ivar er en av 9000 perso­ner som i 2017 er tilbakeført til arbeidslivet gjennom samar­beidet Ringer i vannet, et til­tak mellom arbeids- og inklu­deringsbedriftene i Norge (der­av LIAS i Lofoten), NAV og NHO.

Suksess

Under sammenkomsten på Bakehuset Nord-Norge sa regionansvarlig Janne Krohn-Hansen i NHO at evalueringen av NHO-prosjek­tet Ringer i Vannet viser at metoden virker, og at inklude­ringspotensialet er stort, og hun håper at større deler av ar­beidslivet tar denne i bruk.

- Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar ut­gangspunkt i arbeidsgivers be­hov for arbeidskraft. Suksess­faktorer er tillit, trygghet og til­gjengelighet. Arbeidsgiver gis dette gjennom bistand og opp­følging fra dedikerte ansatte i Arbeids- og inkluderingsbedrif­tene. I Lofoten har Bengt Kiev­stad ved LIAS på Leknes en slik rolle.

- NHO og prosjektmedarbei­dere i Ringer i Vannet (RIV) bi­drar til rekruttering av bedrif­ter. Resultatene viser at 80 pro­sent av kandidatene lår fast an­settelse, sier Krohn-Hansen.

Nesten 60 prosent av ar­beidsgiverne svarer at metoden (Ringer i Vannet) er avgjørende for ansettelsene, og at de neppe ville ha ansatt disse personene uten konseptet.

Les hele saken som sto på trykk i Lofotposten - her i .pdf-format

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: