NHO Mat og Drikke

Innhold

Tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere i sommer

Nyhet, Tilsyn og regelverk

Publisert

Jordbær i kurver

Arbeidstilsynet varsler tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere denne sommeren.

Bærsesongen er i full gang, og Arbeidstilsynet varslet 26. juni at de i løpet av sommeren vil gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere. I denne artikkelen får du vite hva som må være i orden når tilsynet kommer på besøk.

Som nevnt i tidligere artikler NHO Mat og Drikke har skrevet, er blant annet jordbruk valgt ut som en av Arbeidstilsynets hovednæringer i 2018. Arbeidstilsynet skriver nå på sine nettsider at de i løpet av sommeren vil gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere.

Aktuelle temaer for tilsynene er:

  • Ansettelseskontrakt. Det skal foreligge en skriftlig ansettelseskontrakt og arbeidsmiljøloven har klare krav til hvilket innhold den skal ha. Se Arbinn.no der du finner maler for ulike ansettelseskontrakter som er utarbeidet av NHO-fellesskapet.
  • Arbeidstid. Dersom virksomheten ikke har tariffavtale, skal den daglige og ukentlige arbeidstiden være henholdsvis 9 og 40 timer. Det er mulighet for å gjennomsnittsberegne arbeidstiden for den perioden man er ansatt som sesongarbeider. Det må i tilfelle foreligge en skriftlig avtale. Les mer om gjennomsnittsberegning av arbeidstid her.
  • Minstelønn. Dersom virksomheten ikke har tariffavtale er det allmenngjort minstelønn innen jordbruk og gartnerinæringen. Satsene finner du her.
  • Innkvartering. Dersom arbeidsgiver tilbyr innkvartering for sine arbeidstakere, stiller arbeidsmiljøloven visse krav til boligen. Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Arbeidstilsynet har for sesongarbeidere innenfor jordbruk akseptert at det kan innkvarteres inntil fire arbeidstakere på samme soverom der varigheten på innkvarteringen er inntil 10 uker og arbeidet er sesongarbeid. Dobbeltrom kan kun brukes hvis det er snakk om et kortvarig opphold. Rommet må da være stort nok og det skal være et tilstøtende oppholdsrom.

Dette er Arbeidstilsynets føringer for innkvartering av sesongarbeidere i landbruk:

  • Det tillates maksimalt fire personer per soverom, maksimalt to personer dersom det er campingvogn.
  • Soverommet bør ha et romvolum på minst 7,5 kubikkmeter per person.
  • Soverommet skal ha vindu som kan åpnes, og vinduet skal kunne brukes som rømningsvei.
  • Dersom det ikke er annet oppholdsrom skal soverommet være stort nok til at det kan utstyres med bord, stoler med rygg, og eventuelt annet som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes velferd.
  • Beboerne skal ha tilgang til dusj, vaskerom og toalett.
  • Boarealet skal ha tilstrekkelig med rømningsveier, røykvarslere og slukkeutstyr.

Les også: Arbeidstilsynet krever ikke enerom for sesongansatte

NHO Mat og Drikke anbefaler næringen å være forberedt på tilsyn ved blant annet å kontrollere at alle ansatte sesongarbeider har riktig kontrakt og at arbeidstiden registreres og betales enten etter tarifflønn eller allmenngjort minstelønn. Husk at det skal betales overtid for timer over en daglig arbeidstid på 9 timer og/eller en ukentlig arbeidstid på 40 timer. Dette gjelder dersom det ikke er laget en avtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid.

Se også Arbinn.no: Forbered deg på tilsyn

Se også mer informasjon på arbeidstilsynets nettside

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: