NHO Mat og Drikke

Innhold

300 tilsyn gjennomført hittil i år

Nyhet, HMS, Tilsyn og regelverk

Publisert

Jordbær i kurver

Et av temaene vi er i dialog med Arbeidstilsynet om er HMS-arbeidet hos avløserlagene. Foto: Betzy Hänninen

Arbeidstilsynet har gjennomført ca. 300 tilsyn innenfor jordbruk og skogbruk hittil i år, og vil nå et tall på omtrentlig 450 tilsyn i inneværende år.

Av tilsynene som er gjennomført er ca. 12 prosent gjennomført i skognæringen, ca. 3 prosent er gjennomført i avløserlagene. Hoveddelen av de øvrige tilsyn er gjennomført hos virksomheter med husdyrhold og dyrking av bær, frukt og lignende.

I år har NHO Mat og Drikke hatt flere møter med Arbeidstilsynet, i samarbeid med de øvrige næringene innenfor Skog- og landbruk, som en oppfølgning av Arbeidstilsynets satsningsområder.

Ett av temaene på det siste møtet i oktober var Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet pr. 1. oktober 2017.

Særlig opptatt av sosial dumping

I sommer ble det gjennomført tilsyn med spesielt fokus på sosial dumping blant sesongarbeidere. Ca. 100 tilsyn ble gjennomført med dette fokuset i tidsrommet juni – august. Tema i tilsynene var i hovedsak kontroll av arbeidsavtaler og allmenngjort lønn, arbeidstid og innkvartering.
Det er gitt reaksjoner i ca. halvparten av alle utførte tilsyn. Flest antall reaksjoner er gitt der det har vært tilsyn med avløserlagene.

Arbeidstilsynet informerte også om at fra 1. august 2018 skal alle de virksomheter hvor det er gjennomført forhåndsmeldte tilsyn få mulighet til å gi tilbakemelding om gjennomføring av, og nytten av tilsynet gjennom en spørreundersøkelse som samler informasjon til nytte i Arbeidstilsynets forbedrings og utviklingsarbeid. Vi anbefaler og oppfordrer våre medlemmer som har hatt eller får tilsyn til å benytte seg av denne mulighet til neste år.

Kunnskapsformidling som virkemiddel

Arbeidstilsynet vil fra og med 2018 fokusere mere på kunnskapsformidling som et nytt og vesentlig virkemiddel i tillegg til de tradisjonelle som blant annet veiledning og tilsyn. Arbeidstilsynet ønsker i større grad å bidra til kunnskapsformidling særlig innenfor de større bransjene.Vi er i dialog med Arbeidstilsynet når det gjelder tema for tilsyn og virkemidler for 2018/2019 innenfor jordbruk og skogbruk.

Andre viktige temaer partene jobber sammen om:

  • Registrering av skader og ulykker
  • Arbeidstid
  • Avløserlagenes HMS-arbeid

Her finner du Arbeidstilsynets strategi for 2017-2019

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: