NHO Mat og Drikke

Innhold

Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i 2018

Nyhet, HMS, Tilsyn og regelverk

Publisert

Nærbilde av tannhjul på en fabrikk

Arbeidstilsynet har i vinter gjennomført uanmeldte tilsyn i industrien i hele landet hvor næringsmiddelindustrien har vært en del av disse tilsynene. Bakgrunnen for tilsynene er at det er mange registrerte skader og ulykker i industrien. Foto: Pexels

I denne artikkelen tar vi for oss hva Arbeidstilsynet vektlegger i sine tilsyn i næringsmiddelindustrien, skogbruk og jordbruk.

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet ca. 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. I 63 prosent av tilsynene ble det funnet brudd på regelverket. Blant annet ble det avdekket manglende opplæring av ansatte i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk og skogbruk er igjen valgt ut som en av Arbeidstilsynets hovednæringer i 2018 med tilsvarende antall tilsyn som i fjor. Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk. Med disse tallene er denne næringen den mest ulykkesbelastede næringen i Norge.

Temaene for tilsynene vil blant annet være:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Alenearbeid
 • Psykisk helse

Avløserlag og landbrukstjenester

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor mange tilsyn også hos avløserlagene. Arbeidstilsynet fant brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring. I tillegg opplever tilsynet at det er en del problemstillinger og utfordringer knyttet til fordeling av ansvar mellom avløserlaget og den enkelte bonden.

Arbeidstilsynet vil også i 2018 gjennomføre tilsyn i denne næringen. NHO Mat og Drikke erfarer at temaene blant annet vil være:

 • Arbeidstid
  •  blant annet registering og overtidsbetaling
 • Arbeidsavtaler
  • Riktig utfylte avtaler
 • Lønn etter tariffavtale eller allmenngjort lønn
 • Arbeidstid etter arbeidsmiljøloven og/eller tariffavtale
 • Opplæring
 • Opplæring på et språk de ansatte behersker og forstår. Opplæringen skal være dokumentert.
 • Verneombud
 • Nærmere avklaring av HMA ansvaret mellom Avløserlaget og innleier/bonden

Næringsmiddelindustrien

Arbeidstilsynet har i vinter gjennomført uanmeldte tilsyn i industrien i hele landet hvor næringsmiddelindustrien har vært en del av disse tilsynene. Bakgrunnen for tilsynene er at det er mange registrerte skader og ulykker i industrien. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.
Hensikten med tilsynene var å kontrollere at arbeidsutstyret og maskiner brukes på en sikker og forsvarlig måte. Det innebærer:

 • At maskiner har nødvendig advarsler og opplysninger om sikker bruk
 • At det er gjennomført opplæring på arbeidsutstyret som krever særlig forsiktighet
 • At maskiner har vern mot farer rundt bevegelige deler
 • At maskiner ikke kan settes i gang utilsiktet og har nødstopp

Noen av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke har i vinter hatt tilsyn. Resultatene viser at det er særlig opplæring i bruk av arbeidsutstyr og maskiner, risikovurdering av fare for skade av arbeidstakerne ved bruk av maskinene og merking av maskinene som Arbeidstilsynet har funnet mangler ved og varslet pålegg om.

Du finner mer informasjon om tilsyn på Arbinn.nho.no

Du finner også et nyttig risikostyringsverktøy på Arbinn.nho.no

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: