NHO Mat og Drikke

Innhold

Arbeidstilsynets strategi for 2017-2019

Skog- og landbruksnæringene er et av Arbeidstilsynets satsningsområder. NHO Mat og Drikke har inngått et samarbeid med næringene og Arbeidstilsynet for å vurdere tiltak i tråd med Arbeidstilsynets strategi.

Nyhet, HMS, Tilsyn og regelverk

Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i 2018

I denne artikkelen tar vi for oss hva Arbeidstilsynet vektlegger i sine tilsyn i næringsmiddelindustrien, skogbruk og jordbruk.

Nyhet, HMS, Tilsyn og regelverk

300 tilsyn gjennomført hittil i år

Arbeidstilsynet har gjennomført ca. 300 tilsyn innenfor jordbruk og skogbruk hittil i år, og vil nå et tall på omtrentlig 450 tilsyn i inneværende år.

Arbeidstilsynet har følgende fire overordnete strategiområder for perioden 2017-2019

  • En styrket bruk av Arbeidstilsynets kunnskap i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid
  • At virksomhetens forebyggende arbeid fortsatt er etatens viktigste arbeid
  • At arbeidslivskriminalitet skal reduseres
  • Effektiv bruk av Arbeidstilsynets virkemidler

Arbeidstilsynet ønsker for de neste tre årene å fokusere mer på å gi kunnskap til bedriftene, blant annet gjennom veiledning. Virksomhetene skal bli motiverte til selv å arbeide forebyggende.

Arbeidstilsynet skal ha en dialog og gi veiledning før et eventuelt tilsyn, og skal kunne dokumentere hvorfor virksomheten prioriteres.

I tillegg ønsker Arbeidstilsynet å etablere et bransjesamarbeid og videreutvikle samarbeidet med aktuelle arbeidsgiver- arbeidstakerorganisasjoner. Dette skal gi økt bransjekunnskap til etaten, samtidig som man skal samarbeide om tiltak og aktiviteter overfor de ulike bransjene.

Arbeidstilsynet ønsker også å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, herunder utrygge og uanstendige arbeidsvilkår. Etaten skal reagere effektivt overfor de aktørene som bevisst unnlater å følge kravene i norsk arbeidsmiljøregelverk. I samarbeid med andre myndigheter, skal Arbeidstilsynet bidra til å sikre trygge og anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidstakere.

Skog- og landbruksnæringene er et av flere satsningsområder til Arbeidstilsynet i strategiperioden. Det vil si at etaten skal ha en ekstra innsats overfor disse næringene i tråd med ovennevnte strategi. NHO Mat og Drikke har inngått et samarbeid med Skogbrukets Landsforening, Norske Landbrukstenester (NLT) og Arbeidstilsynet for å vurdere tiltak og aktiviteter overfor næringene i tråd med Arbeidstilsynets strategiområder.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: