Arbeidstilsynets satsingsområder i 2020 industri, jord- og skogbruk

Nyhet, Matregelverk

Publisert

Stubbe

Arbeidstilsynets satsingsområder i 2020 omfatter blant annet skogbruket. Foto: Unsplash

Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene. Arbeidstilsynet har valgt å videreføre aktivitetene i 2020 da de ser at det fortsatt er utfordringer i disse næringene.

Industrien

Arbeidstilsynet har valgt å gå bredt ut i industrinæringen. Det er ulike aktiviteter som dominerer i ulike deler av Norge. Dette innebærer at Arbeidstilsynet vil ha ulike typer satsinger avhengig av hvordan næringen er representert i aktuelt område. Det skal gjennomføres både tilsyn og ulike former for veiledningsaktiviteter for å bidra til å bedre arbeidsmiljøet i industrinæringen. De fleste tilsynene vil være meldt bedriften på forhånd, men det vil også bli gjennomført noen uanmeldte aksjoner.

Arbeidstilsynet vil også gjennomføre tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot bemanningsforetak hvor innleide arbeidstakeres arbeidsforhold følges opp.

Jord- og skogbruk

Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstilsynet vil prioritere tilsyn og veiledning rettet mot:

  • Husdyrbruk: Dette er den mest ulykkesutsatte delen av landbruket. I tillegg til at det er mest alenearbeid og psykososiale utfordringer.
  • Svin- og fjørfeprodusenter, samt kornprodusenter: Utfordringer knyttet til organisk støv, som kan føre til astma, allergi og andre luftveisplager.
  • Avløserlag: Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Her er det utfordringer knyttet til arbeidstid, arbeidsavtaler, opplæring med videre.
  • Bærdyrkere, produksjon av frilandsgrønnsaker og frukt: Utfordringer knyttet til utenlandske arbeidstakere med fokus på sosial dumping og useriøsitet.
  • Skogbruksvirksomheter: Sluttavvirking i bratt terreng med kabelkran eller hogstmaskiner.

Du kan lese mer om Arbeidstilsynets satsning her 

Du finner mer informasjon om tilsyn på arbinn.no

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: