Tilsynsvirksomhet i bakerier 2017 - 2018

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

Nærbilde av melstøv

Ny rapport fra arbeidstilsynet med melstøv som hovedtema. Foto: Pexels

Nå foreligger det en oppsummeringsrapport fra Arbeidstilsynets 228 tilsyn, som ble gjennomført i 2017, der melstøvproblematikk var et sentralt tema.

Bakgrunnen for aktiviteten er eksponering av melstøv som kan gi alvorlige helseplager.

Arbeidstilsynets mål for tilsynene er å redusere risikoen for å bli syk eller få helseplager av melstøv på jobben. I tillegg ønsker man å øke bevissthetsgraden på det forebyggende arbeidet, slik at antall virksomheter som arbeider systematisk for å forebygge og varig redusere risikoen for melstøveksponering på arbeidsplassen øker.

Tilsynsvirksomheten i 2017 og 2018 var en oppfølgin av tilsynene som ble utført i 2009. Arbeidstilsynet konsentrerte seg om de bakeriene som i 2009 fikk pålegg knyttet til melstøvproblematikken. Bedriftene ble kontrollert for hvordan de hadde tatt tak i problematikken og kartlegging av hvorvidt melstøvnivåene hadde gått ned etter 2009.

På tilsynene ble følgende tatt opp:

  • Skriftlig kartlegging og risikovurdering av melstøveksponering
  • Målinger av melstøv
  • Tidfestet plan for gjennomføring av nødvendige tiltak
  • Opplæring og informasjon om helserisiko og hvilken arbeidsteknikk som gir minst mulig støvdannelse

Rapporten viser følgende resultater

Risikovurdering

De fleste av de store bedriftene, med 20 ansatte eller flere, utfører kartlegging av støvende aktiviteter og vurderer risikoen for at ansatte kan utvikle hud- og luftveisplager med årsak i eksponering av melstøv. De mindre bedriftene gjør det i liten grad.

Måling av melstøv

Resultatene viser at etterlevelsen av sentrale regelverkskrav har blitt bedre. Melstøvkonsentrasjonen i snitt har minket 0,28 mg/m3, noe som betyr at nedgangen har vært veldig lav, men statistiske beregninger viser at nedgangen er signifikant. Det vil si at det er lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig.

Imidlertid har mange virksomheter også hatt en økning i konsentrasjon av melstøv og flere ligger over grenseverdi.
Arbeidstilsynet presiserer i denne forbindelse i rapporten at bruk av målinger for å dokumentere effekt av tiltak er komplisert, fordi det er mange faktorer som påvirker måleresultatet. Derfor er det vanskelig å konkludere med at melstøvkonsentrasjonen er redusert i de bedriftene som har hatt tilsyn både i 2009 og 2017/18.

Tiltak

De bedriftene som kartlegger risikoen for melstøveksponering, gjennomfører også nødvendige tiltak.

Opplæring

Tilsynene viser at bedriftene jobber bedre med opplæring og informasjon når det gjelder arbeidsoperasjoner og rengjøringsmetoder. Fortsatt kan særlig de små og mellomstore bedriftene øke bevisstgjøringen rundt melstøvproblematikken.

- NHO Mat og Drikke har utviklet et opplæringsprogram spesielt rettet mot arbeidsgivere og verneombud i bakeribransjen. Vi oppfordrer både små og store bakerier til å ta dette e-læringsverktøyet i bruk, sier Anne Brit Slettebø, som er advokat i NHO Mat og Drikke. Verktøyet heter Melvin og Melissa, og du finner mer informasjon her.

Last ned hele rapporten fra Arbeidstilsynet her (.pdf-format)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: