Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Nyhet, Arbeidsrett, Arbeidsliv

Publisert

Mann som holder en salatplante

(Illustrasjonsfoto) Foto: Kampus Production fra Pexels.

Regjeringen har foreslått flere endringer i regelverket for inn- og utleie av bemanningsforetak. Begrunnelsen for de foreslåtte endringene er blant annet å unngå at arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse undergraves.

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve den generelle adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av "midlertidig karakter", eks. sesonger. Innleie fra bemanningsforetak vil derfor kun være lovlig ved vikariater, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak, arbeid i forbindelse med idrett og i tariffbundet bedrift ved avtale med fagforeningen med innstillingsrett (det vil si lokal avtale med tillitsvalgte som er medlem av en større fagforening).
  • Gi innleide rett til å bli fast ansatt hos innleier etter 2 år som innleid, også der innleie har vært basert på avtale med fagforening med innstillingsrett
  • Innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise ved å lovfeste enkelte momenter som taler for at noe er et innleieforhold. Regjeringen uttaler at dette kan medføre at flere av dagens oppdragskontrakter vil kunne klassifiseres som innleie, særlig kontrakter om tjenestekjøp.

Ønsker du å lese mer om endringene i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, kan du lese høringsdokumentene her.

Dersom din bedrift ønsker å gi innspill til NHO Mat og Drikkes videre arbeid med høringen, for eksempel hvordan de foreslåtte innstramningene vil påvirke bedriftens produksjon med videre, eller du har eventuelle spørsmål til de foreslåtte endringene i regelverket, kan du sende epost til Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Drikke.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: