NHO Mat og Drikke

Innhold

Endringer i karantenereglene

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Automasjon - mann som jobber med tekniske justeringer på et samlebånd

Foto: Adobe Stock Foto

Ved forskrifter av 14. og 16. september er det gjort flere endringer i karantenereglene i Covid-19-forskriften. Endringene innebærer både en innstramming og en forenkling av reglene.

Reglene om innreisekarantene og smittekarantene samles i felles bestemmelser i Covid-19-forskriften, hvor det blant annet fremgår at karanteneperioden i utgangspunktet er 10 døgn. I bestemmelsen som regulerer hvor personer i karantene kan oppholde seg, er det kommet inn en ny presisering om at man ikke kan være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg.

Det er fortsatt noen unntak fra karanteneplikten, men endringene innebærer en innstramming. For det første er det nå lagt til en plikt til å gjennomføre jevnlige Covid-19-tester dersom unntaket for grenseboere brukes. Dette betyr at arbeidstakere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, på grunn av reise mellom bosted og arbeid, må testes minst hver sjuende dag.

Videre er unntaket ved bruk av testing endret, slik at personer som ankommer Norge fra EØS-området, Sveits eller som er unntatt fra innreiserestriksjoner i henhold til midlertidig lov om innreiserestriksjoner m.v. for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt ved å gjennomføre to tester.

Når det gjelder unntaket for nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner, er det nå presisert at arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Du kan lese mer om endringene her 

Her finner du lenke til oppdatert tekst i Covid-19-forskriften

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: