NHO Mat og drikke

Innhold

Nye regler for varsling

Foto: Pexels

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

I dag er det kun plikt til dette når "forholdene tilsier det".

I tillegg utvides varslervernet til også å gjelde innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til. Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken.

Viktig med åpenhet

NHO gikk i høringen mot regelendringen. Etter vårt syn er det viktig at bedriftene har en åpen kultur og varsling kan bidra til å få frem kritikkverdige forhold. Varslervern er i så måte positivt.

Imidlertid er innskjerping av krav til varslingsrutiner unødig byråkratiserende.

Varslerens anonymitet

At varsleren kan være anonym mener vi kan gjøre det vanskelig å få frem alle sider av saken for å finne en god løsning på forholdene det varsles om.

Anonymitet er problematisk av hensyn til den det eventuelt varsles om.

Artikkelen er hentet fra nho.no

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: