NAV fikk medhold i sak om krav om sykepenger

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

En kvinne som river seg i håret foran PCen

I tilfeller der sykmelding kommer som en følge av en arbeidskonflikt, må sykdomsvilkåret vurderes strengere enn ellers. Foto: Pexels

NY DOM: Lagmannsretten har i en nylig avsagt dom uttalt at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen. I tilfeller der sykmelding kommer som en følge av en arbeidskonflikt, må sykdomsvilkåret vurderes strengere enn ellers.

Det er den ansatte som må føre bevis for at han/hun oppfyller det løpende grunnvilkåret for sykepenger. Lovens krav er at man på grunn av sykdom skal være ute av stand til å utføre arbeid. For at det skal kunne utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at det omtalte ubehag i forbindelse med en arbeidskonflikt har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ut av stand til å utføre sitt arbeid.

Hovedpoenget i dommen er at den ansatte ikke lenger oppfylte sykdomsvilkåret «arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade» i folketrygdloven § 8-4.

Sakens gang var som følger:

Den 16. mai 2012 hadde den ansatte fått konstatert høyt blodtrykk, og var blitt gitt hoveddiagnosen «Hypertensjon IKA K86». Den 25. september 2014 ble A sykemeldt av sin fastlege for perioden 26. september - 17. oktober 2014 med diagnosene «Hypertensjon IKA K86» og «Stress IKA P29». Sykemeldingsperioden ble deretter senere forlenget en rekke ganger. I løpet av sykemeldingsperioden gikk imidlertid blodtrykket til den ansatte ned.

NAV avslo per 11. mai 2015 fortsatt utbetaling av sykepenger under henvisning til at man fant at det løpende grunnvilkåret for utbetaling av sykepenger ikke var oppfylt på dette tidspunktet, da «den vesentligste årsaken for funksjonsnedsettelse vurderes å være en arbeidskonflikt.»

Spørsmålet for lagmannsretten var om den ansatte per 11. mai 2015 fortsatt fylte det løpende grunnvilkåret for utbetaling av sykepenger. Lagmannsretten fant at A ikke var «arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade». Arbeidsstedet bød ham imot, men det hadde ikke gjort ham «syk» slik at han var «arbeidsufør».
Legen valgte å sykemelde ham under henvisning til at arbeidsmiljøet på den konkrete arbeidsplassen hans igjen ville kunne forutsettes å påvirke hans helse negativt om han vendte tilbake dit. Problemet ble søkt løst i forhandlinger mellom advokater, og ikke ved noen form for medisinsk behandling. Problemet ble senere løst ved at A inngikk en avtale om en sluttpakke.

Lagmannsretten viste til at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen. Det er den ansatte som må føre bevis for at han/hun oppfyller det løpende grunnvilkåret for sykepenger. Lagmannsretten viste til at i tilfeller der sykmelding kommer som en følge av en arbeidskonflikt, må sykdomsvilkåret vurderes strengere enn ellers. Lovens krav er at man på grunn av sykdom skal være ute av stand til å utføre arbeid. For at det skal kunne utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at det omtalte ubehag har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ut av stand til å utføre sitt arbeid.

Lagmannsretten fant at det var liten tvil om at hovedårsaken til As problem var en arbeidskonflikt og at han pr. 11. mai 2015 ikke var arbeidsufør på grunn av sykdom. Om hans blodtrykk igjen ville blitt forhøyet på grunn av stress om han vendte tilbake til sin daværende arbeidsplass på den tiden, var ikke avgjørende for hans krav om sykepenger. De tidligere problemene på arbeidsplassen hadde ikke gått over i en sykdomstilstand som gjorde seg gjeldende på dette tidspunktet.

Det løpende grunnvilkåret for sykepenger i folketrygdloven § 8-4 var ikke oppfylt.

Dommen kan leses i sin helhet på Lovdata

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: