Utbetaling av feriepenger

Publisert

Lommebok, mynter og pass

Foto: Unsplash.

Ferieloven § 11 regulerer spørsmålet om utbetalingen av feriepenger. Her følger en oversikt over reglene. Innledningsvis er det greit å kjenne til noen av de begreper som brukes i ferieloven og som har betydning for forståelsen av adgangen til å utbetale feriepenger.

(Denne saken ble sist oppdatert april 2018)

Dette er en artikkel laget for deg som er spesielt opptatt av utbetaling av feriepenger. Artikkelen kan brukes som et verktøy der du kan klikke deg inn på de delene som er mest aktuelle for din bedrift, eller du kan lese den i sin helhet. Har du spørsmål om utbetaling av feriepenger kan du kontakte NHO Mat og Drikkes advokater.

Innhold:

Viktige begreper å kunne

Hovedregel

"Den praktiske hovedregel"

Hvordan forstå "den praktiske hovedregelen"?

Hvordan beregne utbetalingen som kan finne sted i juni måned?

Arbeidstaker har kun rett til ferie etter ferieloven = 4 ukers ferie og en dag = 25 virkedager

Ferie både etter ferieloven og avtale/tariffavtale = 5 ukers ferie = 30 virkedager

Hvorfor sies det ofte at feriepengene blir utbetalt i juni måned? 

Viktige begreper å kunne: 

  • Opptjeningsåret for feriepenger = året forut for ferieåret
  • Antallet ordinære arbeidsdager i en måned = 26 virkedager
  • Virkedager = mandag til og med lørdag.
  • Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager faller utenfor/regnes ikke som virkedager
    • Antall virkedagers ferie etter ferieloven = 25 virkedager
    • Antall virkedagers ferie iht. avtalefestet/tariffestet ferie = 5 virkedager
  • Feriepengeprosenten = 10,2 % ved kun ferie iht. ferieloven
  • Feriepengeprosenten = 12 % ved ferie både iht. ferieloven og avtalefestet/tariffestet ferie.

I denne artikkelen behandles ikke ekstraferien, dvs. de 5 virkedagene ferie ekstra som gis til ansatte som fyller 60 i løpet av ferieåret, jfr. ferieloven § 5(2).

Hovedregel

Feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengen skal utbetales senest en uke før ferien tar til, jfr. Ferieloven § 11.
Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

"Den praktiske hovedregel"

Mange bedrifter velger å utbetale feriepengene i juni måned.
Ferielovens § 11(1) annet ledd, annet punktum åpner for en feriepengeutbetaling i juni måned: "Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avviklingen av hovedferien eller sammen med lønn for juni måned."

Denne måten å utbetale feriepenger på brukes av mange bedrifter for ansatte med fast månedslønn. Det som her skjer er at den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid, utbetales sammen med månedslønnen i juni. Velger man denne utbetalingsmåten, utbetales vanlig månedslønn resten av året både når vedkommende arbeider og tar ferie. Den lønnen som utbetales når vedkommende tar ferie, utgjør resten av feriepengene. Det er arbeidsgiveren som avgjør om han ønsker å benytte denne utbetalingsmåten. Arbeidstakeren har ikke krav på det.

(Tilbake til toppen)

Hvordan forstå "den praktiske hovedregelen"?

Feriepengene gir normalt en overkompensasjon for lønnstapet under ferien. Differansen mellom alle feriepengene og lønnen for like mange virkedager som vedkommende har ferie er det beløpet som ferieloven omtaler som den del av feriepengene som overstiger lønnen og som ferieloven sier kan utbetales i juni måned eller sammen med hovedferien. Merk deg at loven ikke åpner for utbetaling av alle feriepengene i tillegg til månedslønnen i juni. Skal det utbetales både feriepenger og lønn i juni måned, må bedriften ha inngått en skriftlig avtale med tillitsvalgte om dette, jfr. ferielovens bestemmelse om fravikelighet i § 11(9).

Hvordan beregne utbetalingen som kan finne sted i juni måned?

Den overskytende delen som kan utbetales, som et tillegg til lønnen i juni måned, kan beregnes på følgende måte:

(Tilbake til toppen)

Alternativ 1:

Arbeidstaker har kun rett til ferie etter ferieloven = 4 ukers ferie og en dag = 25 virkedager.

Opptjente feriepenger: 10,2 % av arbeidsvederlag i opptjeningsåret - (minus) 25/26 x 1 månedslønn = Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid.

Opptjente feriepenger 10,2 prosent x arbeidsvederlaget i opptjeningsåret
minus -
Ordinær lønn for tilsvarende antall virkedager 25 virkedager/26 virkedager x 1 månedslønn
Er lik =
Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid. (Denne delen skal betales i tillegg til vanlig lønn i juni måned.)

Alternativ 2:

Ferie både etter ferieloven og avtale/tariffavtale = 5 ukers ferie = 30 virkedager

Opptjente feriepenger: 12 % av arbeidsvederlaget i opptjeningsåret - (minus) 30/26 x 1 månedslønn = Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid.

Opptjente feriepenger 12 prosent av arbeidsvederlaget i opptjeningsåret
minus -
Ordinær lønn for tilsvarende antall virkedager 30 virkedager/26 virkedager x 1 månedslønn
Er lik =
Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeid. (Denne delen skal betales i tillegg til vanlig lønn i juni måned)

Hvorfor sies det ofte at feriepengene blir utbetalt i juni måned?

I mange regnskapssystemer blir utbetalingen i juni måned beskrevet som om alle feriepengene blir utbetalt i juni. Bedriftene som opererer med denne fiksjonen foretar følgende utbetalinger av feriepengene, og utbetaler vanlig månedslønn resten av året også når vedkommende tar ferie:

(Tilbake til toppen)

Alternativ A:

Kun ferie etter ferieloven = 4 ukers ferie og en dag= 25 virkedager.

Opptjente feriepenger (= 10,2 % av arbeidsvederlaget i opptjeningsåret) + 1/26 x månedslønnen = Utbetalingen som gis i juni måned. (Ordinær lønn betales ikke i tillegg.)

Tillegget på 1/26 av månedslønnen gis fordi feriepengene kun dekker 25 virkedager og det opereres med 26 virkedager når man regner antallet ordinære arbeidsdager i en måned (inkl. lørdager).

Opptjente feriepenger
(25 virkedager)
10,2 prosent x arbeidsvederlaget i opptjeningsåret
pluss +
Ordinær lønn for 1 virkedag 1 virkedag/26 virkedager x 1 månedslønn
Er lik =
Utbetaling i juni Alle feriepengene + kun 1 virkedag med lønn

(Vanlig lønn i juni måned skal ikke betales i tillegg, med mindre det foreligger tariffavtale med tillitsvalgte som regulere en slik adgang.)

(Tilbake til toppen)

Alternativ B:

Ferie både etter ferieloven og avtale/tariffavtale = 5 ukers ferie = 30 virkedager.

Opptjente feriepenger (12 % av arbeidsvederlaget i opptjeningsåret) - 4/26 x månedslønn
= Utbetalingen som gis i juni måned. (Ordinær lønn betales ikke i tillegg.)

Trekket på 4/ 26 av månedslønnen gjøres for at å kunne betale ordinær juli lønn.
Feriepengene ved femukers ferie dekker lønn for fire virkedager mer enn det antallet virkedager som regnes inn i en ordinær måned. (Det opereres med 26 virkedager, inkl. lørdager, når man regner antallet ordinære arbeidsdager i en måned).

Opptjente feriepenger 12 prosent av arbeidsvederlaget i opptjeningsåret
minus -
Ordinær lønn for 4 virkedager 4 virkedager/26 virkedager x 1 månedslønn
  (Vanlig lønn i juni måned skal ikke betales i tillegg, med mindre det foreligger tariffavtale med tillitsvalgte som regulere en slik adgang.)
Er lik =
Utbetaling i juni Alle feriepengene minus kun 5 virkedag med lønn

(Vanlig lønn i juni måned skal ikke betales i tillegg, med mindre det foreligger tariffavtale med tillitsvalgte som regulere en slik adgang.)

(Tilbake til toppen)

Se også spørsmål og svar om feriepenger på Arbinn.no

Les også: Feriepengene - slik beregner du ansattes grunnlag på Arbinn.no

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: