NHO Mat og Drikke

Innhold

Fri i romjulen?

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Scrabble-brikker som skriver ut ordet Christmas

Utgangspunktet er at romjulsdagene er ordinære arbeidsdager med mindre bedriften har fastsatt noe annet. Arbeidstakeren kan ikke kreve å få fri i romjulen. Det må foreligge et grunnlag som gir arbeidstakeren en anledning til å få fri. Grunnlaget kan være fleksitid/uttak av plusstid, avtale om avspasering, innvilget ferie eller en annen avtale med arbeidsgiver om fri i romjulen. Foto: Pexels

I år lander julaften på en mandag, 1. juledag faller på en tirsdag og 2. juledag på en onsdag. Nyttårsaften blir også på en mandag og 1. nyttårsdag på tirsdagen. Når kun torsdag 27. og fredag 28. desember er arbeidsdager, vil ansatte ha ønsker om fri disse to romjulsdagene for å oppnå en lang "juleferie".

Vi har lange tradisjoner for å feire jul i Norge. Den enkelte bedrift må også i år finne gode løsninger på hvordan de skal håndtere ønsker om fri i jula slik at de ansatte får feiret jul på en best mulig måte samtidig som nødvendig produksjon opprettholdes.

Utgangspunktet er at romjulsdagene er ordinære arbeidsdager med mindre bedriften har fastsatt noe annet. Arbeidstakeren kan ikke kreve å få fri i romjulen. Det må foreligge et grunnlag som gir arbeidstakeren en anledning til å få fri. Grunnlaget kan være fleksitid/uttak av plusstid, avtale om avspasering, innvilget ferie eller en annen avtale med arbeidsgiver om fri i romjulen.

Fleksitid

Fleksitid er en form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden der arbeidstakeren gis mulighet, innenfor visse grenser, å opparbeide seg plusstid. Avtalen er at plusstiden på et senere tidspunkt skal tas ut som arbeidsfri for at den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden skal bli lik avtalt ukentlig arbeidstid. Om en ansatt kan ta ut plusstid, og således ta fri i romjulen, vil avhenge av hva som er regulert om uttaket av plusstid/fri i arbeidstakerens eller bedriftens fleksitidsavtale.

Avspasere

Arbeidstakere som har jobbet overtid, kan skriftlig avtale med arbeidsgiveren at overtidstimene helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Overtidstillegget kan ikke avspaseres, men må utbetales. En mulighet for å få fri i romjulen er at arbeidstakeren avtaler med arbeidsgiveren å avspasere i romjulsdagene.

Ferie

Har arbeidstakeren feriefritid til gode, er en tredje mulighet for fri i romjulen å avtale ferie disse dagene med arbeidsgiveren. Hovedregelen er at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas. Er arbeidstakeren fylt 60 år, er ferielovens utgangspunkt at det er arbeidstakeren som bestemmer når ekstraferien skal avvikles så lenge arbeidsgiveren varsles minst 2 uker i forveien. Du kan lese mer om fastsettelse av ferie i NHO Mat og Drikkes artikkel eller gå inn på Arbinn. Foreligger det enighet eller arbeidsgiveren har gjennomført ferieplanlegging og fastsatt ferien, kan enkeltdager med ferie legges i romjulen.

Annen avtale med arbeidsgiver

Det er ingenting i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om at arbeidstaker tar fri én eller flere av romjulsdagene. Det er da viktig at slike avtaler inngås skriftlig og at det fremgår hva som er grunnlaget for at arbeidstaker får fri. Gis arbeidstaker fri uten at det foreligger grunnlag for det, vil dette være en form for permisjon uten lønn og da må avtalen regulere adgangen til å trekke den ansatte i lønn for fridagene.

Du finner mer informasjon om ferie, ferieloven og ferieavvikling på Arbinn

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: