Fastsettelse av ferien

Fagartikkel, Arbeidsrett

Publisert

Blomstrende kirsebærtre

Her finner du alt du trenger å vite om fastsettelse av ferie. Foto: Masaaki Komori on Unsplash.

Rettighetene til ferie og feriepenger er nedfelt i Lov om ferie av 29.4.1988. I tillegg har enkelte ansatte fått utvidede ferierettigheter, den femte ferieuke, i kraft av tariffavtaler eller individuelle avtaler. For tariffbundne bedrifter er regler om den femte ferieuke nedfelt i tariffavtalens bilag om ferie.

(Oppdatert april 2018)

Dette er en artikkel laget for deg som er spesielt opptatt av fastsettelse av ferie. Artikkelen kan brukes som et verktøy der du kan klikke deg inn på de delene som er mest aktuelle for din bedrift, eller du kan lese den i sin helhet. Har du spørsmål om fastsettelse av ferie kan du kontakte NHO Mat og Drikkes advokater.

Innhold:

Drøftelser om plassering av ferie
Arbeidsgiver bestemmer plasseringen av ferien
Underretning om plasseringen av ferien
Ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret ("Ekstraferien")

Når det gjelder fastsettelsen av ferien, er som utgangspunkt de to regelsettene tilnærmet likelydende. I den videre behandlingen vil ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie stå i fokus.

Av ferieloven fremgår at "Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år", jfr. ferieloven
§ 5(1).

Drøftelser om plassering av ferie

" Arbeidsgiver skal, i god tid før ferien, drøfte fastsettingen av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte", jfr. ferieloven § 6(1). Det anbefales at disse drøftelsene starter opp så tidlig som mulig i ferieåret. I enkelte bedrifter kan det foreligge etablert praksis for hvordan dette skal gjøres. Arbeidsgiver må sørge for å følge opp og dokumentere foretatte drøftelser.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

Arbeidsgiver bestemmer plasseringen av ferien

Oppnås det etter drøftelsene ikke enighet om når ferien skal legges, er det arbeidsgiveren som fastsetter feriens plassering i ferieåret.

Noen begrensninger er det i arbeidsgivers rett til å plassere ferien:
Hovedferien

Ansatte kan kreve å få avvikle 18 virkedager (15 sammenhengende feriedager) i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). Hvilke dager den ansatte skal få fri innenfor hovedferieperioden, er det opptil arbeidsgiveren å bestemme.

Restferien

Ansatte kan kreve at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret.

Avtalefestet/tariff-festet ferie

Ansatte kan kreve den tariff-festede/avtalefestede ferien avviklet i sammenheng.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

Når i ferieåret restferien og den tariff-festede/avtalefestede ferien skal avvikles - samlet eller enkeltvis - har arbeidstakeren ingen innvirkning på utover det å komme med ønsker. Det bemerkes at Hovedorganisasjonene oppfordrer partene til å plassere den tariff-festede ferien slik at kravet til produktivitet blir ivaretatt.

Underretning om plasseringen av ferien

Den enkelte arbeidstaker kan kreve å bli underrettet om fastsatt ferie så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det er arbeidstakeren som selv må fremsette krav om underretting. Om slikt krav ikke er fremsatt, kan arbeidsgiver gi underretning med kortere varsel enn 2 måneder. Arbeidsgiver bør allikevel sørge for å starte med drøftelser og fastsette ferien i så god tid som mulig før ferien skal avholdes.

Ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret ("Ekstraferien")

En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, eller er over 60 år, har en ferieuke ekstra Hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren, er det Arbeidstakeren som bestemmer når ekstraferien skal tas ut. jfr. ferieloven § 6(1), 2. ledd. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Arbeidsgiver må varsles minst 2 uker før avviklingen av ekstraferien.

(Tilbake til innholdsfortegnelsen)

Les mer om ferie og ferieavvikling på Arbinn.no

Les også: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: